Reina vizite yon jaden papiyon

Aprann sou lanati, ensèk ak papiyon yon fason amizan! Rejwenn Reina nan vwayaj sa a epi dekouvri enpòtans ensèk yo, espesyalman papiyon yo. Dekoubri bèl bagay li renmen nan janden an! Ak bèl ti liv sa a timoun yo ka vin yon ekspè nan papiyon! Ann kòmanse aprann ansanm ak Reina epi pran plezi nou!

Description

Reina vizite yon jaden papiyon: Aprann sou lanati, ensèk ak papiyon yon fason amizan!

Mòn yo ak vale ki ozalantou vil la plen ak pyebwa, flè ak ensèk tout kalite. Reina al vizite jaden papiyon vil la…
Reina se yon tifi entèlijan e sansib ki renmen eksplore lanati, men li pè ensèk. Èske l ap toujou pè? Èske l ap konkeri laperèz sa a?
Rejwenn Reina nan vwayaj sa a epi dekouvri enpòtans ensèk yo, espesyalman papiyon yo.
Dekoubri bèl bagay li renmen nan janden an! Ak bèl ti liv sa a timoun yo ka vin yon ekspè nan papiyon!

Ann kòmanse aprann ansanm ak Reina epi pran plezi nou!

Spesyalite liv la

 • Yon liv timoun ki rime pou aprann bèl bagay sou jaden papiyon an
 • Amizman pou timoun yo: eksplore lanati, ensèk, papiyon
 • Bèl istwa rime pou timoun, ti istwa pou li leswa
 • Ranpli ak ilistrasyon kolore pou bonjan aprantisaj
 • Yon ti liv chaman pou timoun tout orijin
 • Liv la ekri nan bonjan kreyòl ayisyen, nan langaj timou
 • Disponib tou an fransè, anglè ak espayòl
 • Chèche liv aktivite ki akonpaye liv sa: Reina visite le jardin des papillons – Cahier d’activités
 • Vizite urlist.net/reina oswa reinazone.com pou plis enfo

Product details

 • Publication date: ‎ July 1, 2022
 • Language: ‎ Haitian Creole
 • File size: ‎ 5 MB
 • Word count: 660 (+ Glossary: 570 words)
 • Page count: 34
 • ISBN Liv elektwonik: 978-1-958816-18-9
 • ISBN Liv enprime: 978-1-958816-11-0

Gade yon apèsi sou premye paj yo

[dflip id=”2912″ ][/dflip]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Reina vizite yon jaden papiyon”

Your email address will not be published. Required fields are marked *