Sa mwen kapab fè ak men m

$5.00

Yon liv sou bagay pratik nou fè ak men nou, e sitou sou konpasyon ak bonte Jwe, ekri, pataje, bon abitid, lang siy Aprantisaj amizan pou timoun, jwèt wòl, aktivite deyò Pou timoun tout ras: nwa, latino, ispanik oswa blan Lekti pou pitit ou Vizite Reinazone.com pou plis enfo

Category:

Description

Sa mwen kapab fè ak men m: Yon liv sou bagay pratik nou fè ak men nou, e sitou sou konpasyon ak bonte. (Haitian Creole)

Sa mwen kapab fè ak men m se premye nan yon seri liv Reina pou timoun piti. Liv sa a prezante Reina, yon fifi, ki ap anseye nou tout bèl bagay nou ka fè ak men nou: jwe, aprann, epi ede lòt moun. Kit nou andedan kay oswa n ap jwi bote lanati deyò, gen anpil bagay nou ka fè ak men nou! Yon adilt kapab li bèl ti liv sa a pou timoun pou timoun piti, pou nou tout ka jwi anpil aktivite nou ka fè ak men nou ansanm. Kidonk, leve men nou, epi ann kòmanse aprann—e pran plezi nou!

Book header Book pages

 

book specs

Digital: ISBN: 978-1-958816-08-0

Paperback ISBN: 978-1-958816-01-1 (Pou Byento)

Apèsi premye paj yo

[N ap mete l pa twò lontan]


W ap jwenn vèsyon enprime a sou Barnes and Noble tou.

ACHTE liv enprime sou Barnes and Noble

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sa mwen kapab fè ak men m”

Your email address will not be published. Required fields are marked *